תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ"ז-1997

תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ"ז-1997

 
 
 
 
               תקנות הספורט (חיוב בתעודת הסמכה), התשנ"ז-1997
 
 
  בתוקף סמכותי לפי סעיפים 2(א)ו-18 לחוק הספורט, התשמ"ח-1988 1 (להלן - החוק), לאחר התייעצות
   עם ארגוני הספורט ובאישור ועדת החינוך והתרבות של הכנסת, אני קובע ומתקין לאמור:
 
 
.1      הגדרה
         בתקנות אלה, "תעודת הסמכה" - לרבות היתר זמני שניתן לפי סעיף 4(ב) לחוק.
 
 
.2      חיוב בתעודת הסמכה
        (א) בענף ספורט תחרותי או שיש בו סיכון גופני כמפורט להלן לא יוכל אדם לעסוק כמאמן או
              כמדריך ספורט, אלא אם כן יש בידו תעודת הסמכה לאותו ענף:
          (1)  איגרוף;                                        (25)  טאקוונדו;
          (2)  אייקידו;                                      (26)  טיפוס אלפיני;
          (3)  אתלטיקה קלה;                          (27)  טניס;
          (4)  אקרובטיקה;                               (28)  טניס-שולחן;
          (5)  בדמינטון;                                    (29)  טריאתלון;
          (6)  ג'ודו;                                            (30)  כדור-בסיס;
          (7)  גופנאות (פיתוח גוף);                   (31)  כדורגל;
          (8)  ג'יאוג'יטסו;                                 (32)  כדור-יד;
          (9)  גלישה מצוקים;                           (33)  כדור-מים;
          (10)  גלשני-גלים;                               (34)  כדורסל (לרבות קט-סל);
          (11)  גלשני-רוח;                                 (35)  כדורעף;
          (12)  דאיה;                                         (36)  כושר גופני (ובריאות);
          (13)  הגנה עצמית;                              (37)  מחול אירובי (התעמלות אירובית)
          (14)  הוקי;
          (15)  הוקי-קרח;                                 (38)  ניווט תחרותי;
          (16)  החלקה אמנותית;                      (39)  סיוף;
          (17)  החלקה אמנותית על הקרח;      (40)  סירות-נהר;
          (18)  היאבקות;                                  (41)  סקווש;
          (19)  הרמת-משקולות;                       (43)  סקי-שלג;
          (20)  התעמלות אמנותית לסוגיה;      (44)  סקי שלג (לימוד)
          (21)  התעמלות ספורטיבית (מכשירים)  (45)  צניחה חופשית
          (22)  התעמלות לסוגיה;                      (46)  קטרגל;
          (23)  חתירה;                                       (47)  קיאקים;
          (24)  טאי-צ'אי;                                   (48)  קליעה למטרה (לרבות חץ וקשת)
          (49)  קפיצות למים;                             (54)  רכיבה על סוסים (לימוד);
         (50)  קראטה, קרב-מגע וכל אמנויות הלחימה לסוגיהן   (55)  שחיה;
                                                                      (56)  שחיה (לימוד);
         (51)  רוגבי;                                           (57)  שחיה צורנית;
         (52)  רכיבה על אופניים;                      (58)  שיט.
         (53)  רכיבה על סוסים;
 
  (ב)   הוראותיה של תקנת משנה (א) לא יחולו על חוגים בלתי תחרותיים בענפי הספורט שפורטו
          בפסקאות (3), (5), (10), (27), (28), (30), (31), ( (51 32), (34), (35), (41), (46),) ו(52) בה.
 
.3      סוג תעודה
         לענין אימון בענפי ספורט מן המפורטים בתקנה 2(א), בתחומים שתקנה 2(ב) אינה חלה עליהם,
         הסמכה כמפורט להלן בטור א', די בתעודת הסמכה של מדריך לגבי הפעילות המפורטת בטור ב,
         לצד הענף:
                 טור א'                                        טור ב'
              הפרט בתקנה 2                                    הפעילות